Nieuwsbrief September 2012

Beste ….,

voor je ligt de nieuwsbrief voor de maand september van de Gereformeerde Kerk op Curacao; de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt de nieuwsbrief een keer per maand worden verzonden, maar in verband met de zomervakantie beslaat deze nieuwsbrief twee maanden. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen. Begin oktober zal de volgende nieuwsbrief verschijnen.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

Preekvoorziening september
Na het afscheid van ds. Roel Sietsma zijn er een aantal weken waarin er geen tijdelijke predikant beschikbaar is. Deze zondagen zal er preek worden gelezen; het rooster voor de komende weken ziet er als volgt uit:
9 sept – ochtend Jeroen Hutten, middag Gerard Buitenhuis (zondag 49 HC)
16 sept – ochtend Gerard Buitenhuis, middag Peter Linzey (zondag 50 HC)
23 sept – ochtend Marius Noort, middag Cor Rook (zondag 51 HC)
30 sept – ochtend Ard Vreugdenhil, middag Kees de Jong (zondag 52 HC)

Liefhebbers om preek te lezen op de eerste twee zondagen van oktober kunnen contact opnemen met Gerard Buitenhuis.

Ds. Henk Folkers
Vanaf medio oktober tot 5 december zal ds. Henk Folkers tijdelijk voorgaan in onze gemeente. We zijn dankbaar dat hij zijn tijd, kennis en ervaring ter beschikking wil stellen van onze gemeente en zien uit naar zijn komst.

Ds. Dick Vreugdenhil
Vanaf begin december tot 26 februari zal ds. Dick Vreugdenhil naar Curacao komen om tijdelijk voor te gaan in onze gemeente. Ds. Vreugdenhil heeft van 1973 tot 1982 de Geref. Kerk op Curacao gediend en we kijken ernaar uit om hem (wederom) te verwelkomen in onze gemeente.

Voortgang classis/beroepingswerk
De kerkeraad en de door de classis benoemde commissie zijn momenteel bezig met het uitwerken van een onderbouwing voor het te hanteren salaris van een nieuw te beroepen predikant op lokale gronden, waarbij pensioenrechten en arbeidsongeschiktheid op Nederlands niveau blijven. Wanneer de pensioenrechten en arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd, zal de beroepingscommissie (op basis van het door de gemeente opgestelde profiel) aanvangen met de voorbereidingen voor het zoeken naar een vaste predikant.

Voortgang inning VVB
Met regelmaat zal in de toekomst worden bericht over de voortgang van de inning van de vrijwillige financiele bijdrage aan de gemeente. Om de onkosten van tijdelijke predikanten te dekken en het jaar met een goed saldo af te sluiten is het van belang dat toezegde bedragen (tijdig) worden betaald. Per eind juli heeft slechts 35% van de leden een deel van de toegezegde VVB overgemaakt. Bij deze dan ook een oproep de komende maanden uw bijdrage te betalen. Met name met het oog op het financieren van een toekomstige predikant is de opbrenst van deze bijdragen van groot belang! Meer informatie over de VVB is te vinden in het info-boekje of bij de penningmeester, Willem Buist.

Bazaar en BBQ 29 september 2012
Op zaterdag 29 september zal een bazaar met een BBQ worden georganiseerd door de Papiamentstalige gemeente bij het kerkgebouw, waaraan ook onze gemeente zal deelnemen. Het doel is om de saamhorigheid tussen beide gemeentes te versterken, elkaar beter te leren kennen en geld in te zamelen voor onderhoud aan het kerkgebouw/terrein. Wil je mee organiseren, heb je ideeen, of spullen die op de bazaar kunnen worden verkocht, dan kan je contact opnemen met br. Orlando Snijders op orlando.snijders@gmail.com. We rekenen op een grote opkomst.

Bijbelstudie
Het boek Verrast door de Geest van ds. Hutten wordt besproken op woensdagavond. Meer informatie over de lokatie en voorstudiemateriaal is te verkrijgen bij Gerard Buitenhuis en Erna Linzey.

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkeraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie, sleutel kerkgebouw (510-0477)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (690-6276)
Roelf Bos – diaken (524-1963)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkeraadsvergaderingen september
10 sept – smal
24 sept – breed
8 okt – smal
Notulen van de kerkeraadsvergaderingen (breed) zijn op te vragen bij de Scriba. In september zal eveneens een gezamenlijke vergadering plaatsvinden met de kerkenraad van de papiamentstalige gemeente.

Gezocht
Marian Alderliesten heeft aangegeven te willen stoppen met het coordineren van de zondagsschool. Er wordt daarom een liefhebber gezocht om dit samen met Miranda Fraai op te pakken. Hiervoor kan je contact opnemen met Miranda.

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en opgehangen in de kerk. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld. Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen en dit aan de coordinator door te geven.

Gedurende de zomervakantie zal er geen zondagschool en stagiaire opvang zijn.

Datum Zondagschool Oppas Bijbellezen Stagiaire opvang Collecte
9 sept Ankie Kok Fam Schenk & Yvanka Kerk & Siloam
16 sept Marian Alderliesten Fam Verheij & Yvanka Fam Bolhuis Kerk & Hebron
23 sept Marius Noort Fam Zandee & Julian Kerk & ABG
30 sept Kees de Jong Fam Rook & Ettie Fam Vreugdenhil Kerk & Siloam
7 okt Miranda Fraai Fam Smilde & Nora Kerk & Speransa
14 okt Marilyn Alcala Walle Fam De Jong & Tessa Fam. Rook Kerk & diaconie

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787).
Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787).

met christelijke groet,
de kerkenraad