Nieuwsbrief Oktober 2012

Beste lezer,

iets later dan gebruikelijk ligt de nieuwsbrief voor de maand oktober van de Gereformeerde Kerk op Curacao voor je;  de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt de nieuwsbrief een keer per maand worden verzonden. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen. Begin november zal de volgende nieuwsbrief verschijnen.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

Nieuwe leden
Wouter Smit en Vera van der Weel zijn sinds 30 september gastlid geworden van onze gemeente. We heten hen nogmaals van harte welkom in ons midden en hopen dat zij een gezegende tijd hebben binnen onze gemeente!

Preekvoorziening oktober en november
Vanaf medio oktober tot 5 december zal ds. Henk Folkers tijdelijk voorgaan in onze gemeente. Vanaf deze plaats heten we ds. Folkers en zijn vrouw van harte welkom op Curacao en in onze gemeente; we zijn dankbaar en blij dat hij zijn tijd, kennis en ervaring ter beschikking wil stellen van onze gemeente. In november zal ook het Heilig Avondmaal worden gevierd.

Ds. Dick Vreugdenhil
Vanaf begin december tot 26 februari zal ds. Dick Vreugdenhil naar Curacao komen om tijdelijk voor te gaan in onze gemeente. Ds. Vreugdenhil heeft van 1973 tot 1982 de Geref. Kerk op Curacao gediend en we kijken ernaar uit om hem (wederom) te verwelkomen in onze gemeente.

Voortgang classis/beroepingswerk
De kerkeraad en de door de classis benoemde commissie zijn momenteel bezig met het uitwerken van een onderbouwing voor het te hanteren salaris van een nieuw te beroepen predikant op lokale gronden, waarbij pensioenrechten en arbeidsongeschiktheid op Nederlands niveau blijven. Wanneer de pensioenrechten en arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd, zal de beroepingscommissie (op basis van het door de gemeente opgestelde profiel) aanvangen met de voorbereidingen voor het zoeken naar een vaste predikant.

Voortgang inning VVB
Met regelmaat zal in de toekomst worden bericht over de voortgang van de inning van de vrijwillige financiele bijdrage aan de gemeente. Om de onkosten van tijdelijke predikanten te dekken en het jaar met een goed saldo af te sluiten is het van belang dat toezegde bedragen (tijdig) worden betaald. Ook als nog niets is toezegd, staat dat beetaling uiteraard niet in de weg! Na de oproep in de vorige nieuwsbrief heeft slechts een klein aantal gezinnen gereageerd en VVB overgemaakt. Bij deze dan ook een oproep de komende maanden uw bijdrage te betalen. Het behoeft geen uitleg dat bij achterblijvende VVB inkomsten het beroepen van een eigen predikant financieel niet haalbaar zal zijn. Deze grafiek schetst een beeld van de voortgang van de inning van het lopende begrotingsjaar 2012.

Gezinnen die nog niet hebben betaald zullen de komende weken persoonlijk door de kerkeraadsleden worden aangesproken. Meer informatie is te verkrijgen bij de penningmeester, broeder Willem Buist.

Gemeentevergadering
In november zal er een gemeentevergadering worden gehouden; de voortgang van het beroepingswerk en de begroting van de gemeente voor 2013 zullen dan worden besproken. Als er gemeenteleden zijn die punten willen aandragen voor de agenda dan kan dat uiteraard bij de kerkeraadsleden, of in de rondvraag; de definitieve datum zal zo snel mogelijk worden vastgesteld.

Gebedsgroep
Om samen met elkaar te danken en te bidden is er sinds kort een gebedsgroep; de bedoeling is om een keer per maand bij elkaar te komen op een afgesproken adres en met elkaar te danken en bidden voor wat er leeft binnen de gemeente; in de hal van de kerk zal hiertoe op zondag een schrift liggen waarin gemeenteleden en bezoekers gebedspunten en dankpunten kunnen aangeven. Eens per maand gaat dat schriftje dan mee met de gebedsgroep en wordt alles hieruit meegenomen in gebed. In het schriftje kunnen ook gebedspunten voor de dienst worden aangegeven. Meer informatie zal worden meegedeeld in de eredienst en is te verkrijgen bij Willemien Zandee. De kerkeraad roept een ieder op om op deze mooie manier invulling te geven aan gemeente-zijn.

Bijbelstudie
Het boek Verrast door de Geest van ds. Hutten wordt besproken op woensdagavond. Meer informatie over de lokatie en voorstudiemateriaal is te verkrijgen bij Gerard Buitenhuis en Erna Linzey.

Opbrenst collecten

Kerk Diakonie Meant to Shine Siloam Hulp aan Curacao Ant Bijbelgen. Hebron Woord en Daad Fruitproject Souax Speransa
6 mei 199,45 201,69
13 mei 208,04 115,47
20 mei 68,85 180,81
27 mei 189,39 101,35
3 juni 166,18 216,80
10 juni 134,24 194,06
17 juni 170,00 200,00
24 juni 250,00 230,00
1 juli 180,00 210,00
8 juli 255,00 230,00
15 juli 140,00 140,00
22 juli 165,00 170,00
29 juli 150,00 155,00
5 aug 165,00 285,00
12 aug 190,00 170,00
19 aug 120,00 265,00
26 aug 185,00 280,00

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkeraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie, sleutel kerkgebouw (510-0477)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (690-6276)
Roelf Bos – diaken (524-1963)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkeraadsvergaderingen september
22 oktober – breed
5 november – smal
19 november – breed
Notulen van de kerkeraadsvergaderingen (breed) zijn op te vragen bij de Scriba. In september zal eveneens een gezamenlijke vergadering plaatsvinden met de kerkenraad van de papiamentstalige gemeente.

Gezocht
Marian Alderliesten heeft aangegeven te willen stoppen met het coordineren van de zondagsschool. Er wordt daarom een liefhebber gezocht om dit samen met Miranda Fraai op te pakken. Hiervoor kan je contact opnemen met Miranda.

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en opgehangen in de kerk. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld! Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen en dit aan de coordinator door te geven.

Datum Zondagschool Oppas Bijbellezen Stagiaire opvang Collecte
14 okt Marilyn Alcala-Walle Fam De Jong & Tessa Fam Rook Kerk & Diaconie
21 okt Gerard Harmsen Fam Hutten & Ellen Kerk & Fruitproject
28 okt Ankie Kok Fam Petrus & Yvanka Fam. De Jong Kerk & Hebron
4 nov Marian Alderliesten Fam Schenk & Julian Kerk & Siloam
11 nov Marius Noort Fam Verheij & Ettie Fam Petrus Kerk & Voedselbank

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787).
Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787).

met christelijke groet,
de kerkenraad