Gemeenteleven

Gemeenteleven

Wijken / kringen

Om goed voor elkaar te kunnen zorgen, is de gemeente verdeeld in een aantal kleinere wijken of kringen. Iedere kring heeft een vaste ouderling die zijn best doet om de gezinnen in de kring goed te leren kennen en te weten wat er speelt. De kringleden zorgen voor elkaar en komen regelmatig bij elkaar om samen te eten, te praten en te bidden. Zo kunnen we elkaar helpen en ondersteunen.

Vrijwilligers nodig

Een kerkgemeente draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Het is dus ook nodig dat ieder gemeentelid naar kunnen zijn steentje bijdraagt.

Muziekteam

Het muziekteam begeleidt de zang in de erediensten en bestaat uit zangers en muzikanten. We verwachten niet dat je gelijk voor de gemeente gaat staan, kom rustig een keer kijken tijdens een oefenavond. Die zijn meestal op donderdagavond vanaf 20.00 uur. Bel voor de zekerheid even met Fokko Scholma, 5107419.

Oppas

Heb je affiniteit met kleine kinderen (0-4 jaar), dan hopen we dat je ons oppasteam komt versterken. Als het team op sterkte is, pas je 1 keer per 2-3 maanden op.

Beamen

De liederen die we zingen worden gepresenteerd met een beamer. De presentatie hiervoor maken kost een klein uur per keer en bij een team van 4 mensen ben je 1 keer per maand aan de beurt.