Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Onze gemeente is historisch verbonden met de Nederlandse Gereformeerde Kerken. In de praktijk hier zijn we een kleine en op elkaar betrokken groep waarin christenen uit diverse kerkverbanden zich welkom en thuis voelen. Ook weten vakantiegangers ons goed te vinden.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat God deze wereld gemaakt heeft: de zon, de maan, de sterren, de zee, de bergen, de bloemen en planten, alle dieren en natuurlijk de mensen. God gaf de mensen de mogelijkheid om keuzes te maken, en gaf ze verantwoordelijkheid. Helaas werden de mensen ontrouw aan God, te beginnen met Adam en Eva, en gingen zonde en dood in de wereld heersen.

Hoewel de mensen steeds opnieuw voor zichzelf boven God kozen, bleef God de relatie herstellen. Omdat God niet anders dan rechtvaardig kan zijn, kan hij ook niet anders dan onze ontrouw bestraffen. Om voor eens en voor altijd af te rekenen met onze zonden, liet God zijn eigen zoon, Jezus, mens worden. Door aan het kruis een gewelddadige dood te sterven kreeg Jezus de straf voor al onze zonden (van het verleden, het heden en de toekomst) te dragen. Jezus dood was niet het einde van het verhaal. God keerde de rollen om. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood, verliet zijn graf en verscheen aan zijn volgelingen. Het kruis waaraan Jezus werd opgehangen en het lege graf zijn symbool voor het christelijk geloof geworden.

Veertig dagen na zijn opstanding uit het graf liet God Jezus opstijgen naar de hemel. Alle mensen die God trouw bleven kregen toen een groot geschenk. Jezus liet voortaan de Heilige Geest in hen wonen. Deze Heilige Geest inspireert ons nog steeds om met God verbonden te blijven en hem, met vallen en opstaan, te eren en te dienen. De Geest van God geeft ons geloof, hoop en liefde.

Wij geloven dat Jezus op een dag terug naar de aarde zal komen. Vanaf die dag zal iedereen die op God vertrouwt in een perfecte wereld leven.

Onze geschiedenis

In 1947, na de vrijmaking, werd de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) opnieuw geïnstitueerd. Het was een gemeente van overwegend Europese Nederlanders. Sinds 1966 zond de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg missionaire predikanten naar Curaçao. In 1999 nam de Gereformeerde Kerk te Dordrecht dit werk over. Als resultaat van dit zendingswerk kreeg de gemeente in de jaren na 1966 een gemengd Nederlands – Curaça0s karakter. In 1974 werd het kerkgebouw aan de Arowakenweg gebouwd. Om de groei te bevorderen werd in 1986 een decentralisatie opgestart. Er kwamen drie kleine papiamentstalige zendingsgemeenten: Buena Vista, Montana (later Santa Rosa, daarna Banda Ariba) en Seru Fortuna (later Muizenberg). Er waren toen dus vier gemeenten – één met een eigen kerkenraad en drie geleid door een zendeling. Omdat het wijkwerk niet bracht wat ervan was verwacht, werd het in 1993 teruggedraaid. In 1993 kwam de gemeente Buena Vista naar de Arowakenweg. Kort daarna voegde ook de gemeente Muizenberg zich daarbij. In 1998 tenslotte ging ook de gemeente van Banda Ariba samen met de Iglesia Reforma aan de Arowakenweg.

Uiteindelijk heeft dat geleid tot de huidige situatie:
De Iglesia Reforma, een Papiamentstalige gemeente. Tot juni 2007 werd deze gemeente geleid door zendeling ds. A.S. de Vries. In 2007 is de gemeente verzelfstandigd en kreeg in januari 2008 een eigen voorganger: Ds. Hipolito Cordero. Nu is dominee Rudsel hun voorganger.
De Gereformeerde Kerk, een Nederlandstalige gemeente. Wij hebben regelmatig een gastpredikant die enkele weken of maanden in ons midden is.