Nieuwsbrief November 2012

Beste …,

iets later dan gebruikelijk ligt de nieuwsbrief voor de maand november van de Gereformeerde Kerk op Curacao voor je; de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt deze nieuwsbrief een keer per maand verzonden. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen. In december zal de volgende nieuwsbrief verschijnen.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

Preekvoorziening november
Vanaf medio oktober tot 5 december gaat ds. Henk Folkers tijdelijk voor in onze gemeente.

Ds. Dick Vreugdenhil
Vanaf begin december tot 26 februari zal ds. Dick Vreugdenhil naar Curacao komen om tijdelijk voor te gaan in onze gemeente. Ds. Vreugdenhil heeft van 1973 tot 1982 de Geref. Kerk op Curacao gediend en we kijken ernaar uit om hem en zijn echtgenote (wederom) te verwelkomen in onze gemeente.

Voortgang classis/beroepingswerk
De kerkeraad en de door de classis benoemde commissie zijn momenteel de laatste hand aan het leggen aan de begroting voor 2013, die richting zal geven aan het beroepingswerk. Op de Gemeentevergadering van woensdag 21 november zullen we hier samen over verder spreken.

Voortgang inning VVB
Met regelmaat zal in de toekomst worden bericht over de voortgang van de inning van de vrijwillige financiele bijdrage aan de gemeente. Om de onkosten van tijdelijke predikanten te dekken en het jaar met een goed saldo af te sluiten is het van belang dat toezegde bedragen (tijdig) worden betaald. Ook als nog niets is toezegd, staat dat beetaling uiteraard niet in de weg! Na de oproep in de vorige nieuwsbrief heeft slechts een klein aantal gezinnen gereageerd en VVB overgemaakt. Bij deze dan ook een oproep de komende maanden uw bijdrage te betalen. Het behoeft geen uitleg dat bij achterblijvende VVB inkomsten het beroepen van een eigen predikant financieel niet haalbaar zal zijn. Deze grafiek schetst een beeld van de voortgang van de inning van het lopende begrotingsjaar 2012, stand per eind oktober.

Gezinnen die nog niet hebben betaald zullen de komende weken persoonlijk door de kerkeraadsleden worden aangesproken. Meer informatie is te verkrijgen bij de penningmeester, broeder Willem Buist.

Gemeentevergadering 21 november
Op woensdag 21 november zal er een gemeentevergadering worden gehouden; de voortgang van het beroepingswerk en de begroting van de gemeente voor 2013 zullen dan worden besproken, Als er gemeenteleden zijn die punten willen aandragen voor de agenda dan kan dat uiteraard bij de kerkeraadsleden, of in de rondvraag.

Gebedsgroep
Om samen met elkaar te danken en te bidden is er sinds kort een gebedsgroep; de bedoeling is om een keer per maand bij elkaar te komen op een afgesproken adres en met elkaar te danken en bidden voor wat er leeft binnen de gemeente; in de hal van de kerk zal hiertoe op zondag een schrift liggen waarin gemeenteleden en bezoekers gebedspunten en dankpunten kunnen aangeven. Eens per maand gaat dat schriftje dan mee met de gebedsgroep en wordt alles hieruit meegenomen in gebed. In het schriftje kunnen ook gebedspunten voor de dienst worden aangegeven. Meer informatie zal worden meegedeeld in de eredienst en is te verkrijgen bij Willemien Zandee. De kerkeraad roept een ieder op om op deze mooie manier invulling te geven aan gemeente-zijn.

Bijbelstudie
Het boek Verrast door de Geest van ds. Hutten wordt besproken op woensdagavond. Meer informatie over de lokatie en voorstudiemateriaal is te verkrijgen bij Gerard Buitenhuis en Erna Linzey.

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkeraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie, sleutel kerkgebouw (510-0477)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (690-6276)
Roelf Bos – diaken (524-1963)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkeraadsvergaderingen november/december
16 november – met kerkenraad papiamentstalige gemeente
19 november – breed
3 december – smal
Notulen van de kerkeraadsvergaderingen (breed) zijn op te vragen bij de Scriba.

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en opgehangen in de kerk. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld! Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen en dit aan de coordinator door te geven.

Datum Zondagschool Oppas Bijbellezen Stagiaire opvang Collecte
18 nov Kees de Jong Fam Zandee & Nora Kerk & Woord en Daad
25 nov Miranda Fraai Fam Rook &  Mathilde Fam. Buist Kerk & Speransa
2 dec Marilyn Alcala-Walle Fam Smilde & Tessa Kerk & Diaconie
9 dec Gerard Harmsen Fam De Jong & Ellen Fam. Noort Kerk & Kerstbroden
16 dec Ankie Kok Fam Hutten & Yvanka Kerk & Fruitproject

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787).
Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787).

met christelijke groet,
de kerkenraad