Nieuwsbrief December 2012

Beste ….,

iets later dan gebruikelijk ligt de nieuwsbrief voor de maand december van de Gereformeerde Kerk op Curacao voor je; de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt deze nieuwsbrief een keer per maand verzonden. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen. Begin januari zal de volgende nieuwsbrief verschijnen. Bij deze wensen we alle lezers alvast Prettige Feestdagen en Gods Zegen voor 2013!

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

Ds. Dick Vreugdenhil
Vanaf begin december tot 26 februari zal ds. Dick Vreugdenhil tijdelijk voor gaan in onze gemeente. Ds. Vreugdenhil heeft van 1973 tot 1982 de Geref. Kerk op Curacao gediend; we zijn blij en dankbaar dat God de mogelijkheid geeft dat hij en zijn echtgenote Lieneke in deze periode bij ons zijn en de gemeente mogen dienen. Ds. Vreugdenhil is voor iedereen bereikbaar op tel. 514-0521 en email dtvreugdenhil@hetnet.nl.

Kerstdienst
Op Eerste Kerstdag (dinsdag 25 december) zal om 10.00 uur de Kerstdienst plaatsvinden van onze gemeente; De dienst zal worden vormgegeven door ds. Vreugdenhil, samen met het team en de kinderen van Target. De kerk zal worden versiert door Marjan Alderliesten en Anneke de Jong. Verdere ideeen zijn uiteraaard van harte welkom, we hopen op een feestelijke dienst! Hoewel de dienst van onze gemeente uitgaat, zijn leden van de Papiamentstalige gemeente van harte uitgenodigd om deze dienst te bezoeken.

Kerstavonddienst
Onze broeders en zusters van de Papiamentstalige gemeente zullen op Kerstavond, 24 december om 19.00 uur een dienst houden. Alle leden van onze gemeente zijn ook van harte uitgenodigd om deze dienst te bezoeken!

Oudejaarsdienst
Op maandag 31 december zal om 18.00 uur de oudejaarsdienst worden gehoudenl; dit is een gezamenlijke dienst met de Papiamentstalige gemeente, waarbij de liturgie door beide gemeentes zal worden verzorgd en iedereen wordt verzocht om iets lekkers te eten mee te nemen. Op Nieuwjaarsdag zal er geen dienst worden gehouden.

Gemeentevergadering 21 november
Op de Gemeentevergadering van woensdag 21 november is aan de hand van de begroting gesproken over onze gemeente en de toekomst. Ondanks de beperkte opkomst was er een goede en open discussie, waarvoor we erg dankbaar zijn; het verslag van deze vergadering zal binnenkort worden verstuurd, met daarbij de begroting 2013 en het beleidsplan van de gemeente, en een uitleg daarbij. Ook zal aan iedereen worden gevraagd om aan te geven welke financiele bijdrage hij/zij zal kunnen doen in 2013.

Voortgang inning VVB 2012
De stand van de inning van de VVB over 2012 was per 1 december j.l. als volgt.

Bij deze nogmaals de oproep aan een ieder die nog geen financiele bijdrage heeft overgemaakt om dit alsnog te doen in de maand december. We hebben allen veel zegen ontvangen in het afgelopen jaar, zowel persoonlijk als als gemeente van Christus, als we zien hoe Hij voor zijn gemeente heeft gezorgd door elkaar en door het geven van tijdelijke predikanten. Zouden we Hem dan ook niet daarvoor danken en teruggeven?

Bijbelstudie & gebedsgroep
Het boek Verrast door de Geest van ds. Hutten wordt besproken op woensdagavond. Meer informatie over de lokatie en voorstudiemateriaal is te verkrijgen bij Gerard Buitenhuis en Erna Linzey. De gebedsgroep zal plaatsvinden aan het einde van de bijbelstudie avonden. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom!

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkeraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie, sleutel kerkgebouw (510-0477)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (690-6276)
Roelf Bos – diaken (524-1963)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkeraadsvergaderingen december/januari
17 december – breed
7 januari – smal
21 januari – breed
Notulen van de kerkeraadsvergaderingen (breed) zijn op te vragen bij de Scriba.

Oproepen
* Bij deze een oproep voor hulp bij het bedienen van het geluid. Het is minder technisch dan het lijkt, een goed gehoor voor muziek is wel handig. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Willemien Zandee.

* Het zal niemand ontgaan zijn dat de papiamentstalige gemeente veel werk heeft gemaakt van het onderhoud aan het kerkgebouw de afgelopen maanden. Enkele gemeenteleden van ons hebben daar ook actief aan deelgenomen. Er zijn nog twee grote projecten waarvoor zij onze hulp hebben gevraagd; voor het schilderen van de voorkant van het kerkgebouw zijn we op zoek naar iemand die een hoogwerker, hoge ladder of stellage heeft of kan lenen. Daarnaast wordt gezocht naar materiaal om een afscheiding te maken tussen onze parkeerplaats en het terrein van Shop & Save. Kan je daarbij helpen of heb je daar ideeen over, graag even contact opnemen met Junior Hollander: 511-9714 of j.hollander@popular-agencies.com

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en gepubliceerd op de beamer voorafgaande aan de dienst.

We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld. Helaas komt het nogal eens voor dat mensen niet op de hoogte zijn. Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen!

Datum Zondagschool Oppas Stagiaire opvang Collecte
16 dec Ankie Kok Fam Hutten & Yvanka Kerk & Fruitproject
23 dec Marian Alderliesten Fam Verheij &  Julian Fam Sonneveld Kerk & Meant-to-shine
25 dec 10.00 Miranda Fraai Fam Petrus & Ettie Kerk & Diaconie
30 dec Kees de Jong Fam De Zandee & Nora Kerk & Ant. Bijbelgenootschap
31 dec 18.00 ntb
6 jan Marius Noort Fam Rook & Mathilde Kerk & Speransa
13 jan Marilyn Alcala – Walle Fam Smilde & Tessa Kerk & St. Woord & Daad
20 jan Gerard Harmsen Fam de Jong & Ellen Kerk & Voedselbank

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787).
Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787).

met christelijke groet,
de kerkenraad