Nieuwsbrief Juli-Augustus 2012

Beste ….,

voor je ligt de nieuwsbrief voor de maanden juli en augustus van de Gereformeerde Kerk op Curacao; de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt de nieuwsbrief een keer per maand worden verzonden, maar in verband met de zomervakantie beslaat deze nieuwsbrief twee maanden. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen. Begin september zal de volgende nieuwsbrief verschijnen.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

vertrek Ds. Van den Berg
Op zondag 24 juni hebben we afscheid genomen van dominee Cees van den Berg en zijn echtgenote Klazien; zij zijn op 27 juni vertrokken naar de Nederland. Zij kijken terug op een mooie tijd bij ons Curacao en zijn een ervaring rijker. We zijn dankbaar en blij dat ds. Van den Berg bij ons heeft kunnen voorgaan gedurende twee maanden.

aankomst Ds. Sietsma
In de maanden juli en augustus zal dominee Roel Sietsma voorgaan in onze gemeente. Hij en zijn echtgenote Madeline zijn op 29 juni aangekomen op Curacao. Ds. Sietsma is verbonden aan de gemeente van Grootegast (NL). We heten hem en zijn echtgenote hartelijk welkom in de gemeente en zijn dankbaar dat zij hun tijd vrij hebben willen en kunnen maken om bij ons te zijn en voor te gaan gedurende de zomermaanden.

Voorstellen Ds. Sietsma
“In de maanden juli en augustus mag ondergetekende regelmatig voorgaan in de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk te Curaçao. Dit is zo onder ons overeengekomen. In dit stukje willen we graag iets vertellen over onszelf, zodat u iets over ons weet. Voor sommigen al bekend, voor anderen hopelijk nuttig.
Wij zijn afkomstig uit Grootegast, dat ligt in het Westerkwartier (Gn.), tussen Groningen en Drachten. We dienen daar de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), sinds 2002, maar later dit jaar hopen we de overgang te maken naar de gkv van Zaltbommel (Gld.). Dan komt er voor ons na tien jaren een einde aan het Groninger landelijke leven, en gaan we naar het land tussen de rivieren (de Bommelerwaard) met een heel eigen sfeertje. Vlakbij de Betuwe met zijn fruit.
In de periode voor 2002 zijn we voornamelijk werkzaam geweest in de zending in Brazilië (in het noordoosten (Maceió) en in het zuiden (Curitiba). We hebben drie zonen, en de twee oudsten zijn getrouwd. Onze jongste zoon werd in Brazilië geboren, en studeert nog.
Zoals de meesten van u weten, is Madeline van hier afkomstig. Ze is dochter van mevr. E Sillé-Suart. Ze heeft het ontstaan van de Gereformeerde Kerk hier meegemaakt.
In de afgelopen jaren hebben we Curaçao vaak bezocht, voor familiebezoek en vakantie, vaak op doorreis naar of van Brazilië.
Het is nu een bijzonder genoegen en voorrecht voor ons om hier nu twee maanden te mogen doorbrengen en helpen. We hopen dat de voorziening op de zondagen mag bijdragen aan het leven van de gemeente (en bezoekers), en wat we verder kunnen doen ook nuttig mag zijn. Dat het voor u en ons een goede tijd mag zijn.”
Roel en Madeline Sietsma-Sillé

Ochtenddienst 29 juli
Op zondag 29 juli in de ochtenddienst zal Kevin Linzey belijdenis doen in onze gemeente; Kevin studeert momenteel in Nederland, maar heeft verzocht om hier belijdenis te mogen doen aangezien hij hier is opgegroeid. De kerkeraad heeft ingestemd met dit verzoek. In deze feestelijke dienst zal ds. Afinus de Vries voorgaan; tot voor enkele jaren terug was ds. De Vries verbonden aan onze gemeente en deze zomer zal hij met zijn gezin Curacao bezoeken.

Ochtenddienst 19 augustus
Op zondag 19 augustus, als de scholen weer begonnen zijn, zal er naast een preek van ds. Sietsma in de ochtenddienst een speciaal blok voor kinderen zijn; dit deel van de dienst zal worden vormgegeven door ds. Wouter Smit, die verbonden is aan de VPCO. Kinderen worden opgeroepen om vriendjes en vriendinnetjes uit te nodigen voor deze bijzondere dienst!

September en verder
De beroepingscommissie (bestaande uit Simone Buist, Anneke van Eijk en Peter Linzey) is momenteel bezig om invulling te vinden aan tijdelijke predikanten voor de overige maanden van het jaar. Enkele predikanten hebben reeds hun belangstelling laten blijken om onze gemeente voor enkele weken te dienen. Zodra er meer nieuws te melden is worden jullie daar zo spoedig mogelijk over geinformeerd.

Voortgang classis/beroepingswerk
De kerkeraad en de door de classis benoemde commissie zijn momenteel bezig met het uitwerken van een onderbouwing voor het te hanteren salaris van een nieuw te beroepen predikant op lokale gronden, waarbij pensioenrechten en arbeidsongeschiktheid op Nederlands niveau blijven. Wanneer de pensioenrechten en arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd, zal de beroepingscommissie (op basis van het door de gemeente opgestelde profiel) aanvangen met de voorbereidingen voor het zoeken naar een vaste predikant.

Bijbelstudie
Het boek Verrast door de Geest van ds. Hutten wordt besproken op woensdagavond. Meer informatie over de lokatie en voorstudiemateriaal is te verkrijgen bij Gerard Buitenhuis en Erna Linzey.

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkeraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie, sleutel kerkgebouw (510-0477)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (690-6276)
Roelf Bos – diaken (524-1963)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkeraadsvergaderingen juli en augustus
n.t.b.

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en opgehangen in de kerk. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld. Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen en dit aan de coordinator door te geven.

Gedurende de zomervakantie zal er geen zondagschool en stagiaire opvang zijn.

Datum Zondagschool Oppas Bijbellezen Stagiaire opvang Collecte
8 juli Fam Schenk & Yvanka Speransaa
15 juli Fam Verheij & Ellen Meant to Shine
22 juli Fam Zandee & Tessa Diaconie
29 juli fam De Jong & Ellen Antilliaans Bijbelgenootschap
5 aug Fam Smilde & Yvanka Voedselbank
12 aug Marian Alderliesten Fam Rook & Ettie Gerard Buitenhuis n.t.b. Hebron – preventie
19 aug Marilyn Alcala Fam Hutten & Nora Marius Noort n.t.b. Fruitproject
26 aug Gerard Harmsen Fam Petrus & Tessa Wim Sonneveld nt.b. Speransa

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787). Wil je bijbel lezen, dan kun je terecht bij Marian Alderliesten (674-0062). Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787).

met christelijke groet,
de kerkenraad