Nieuwsbrief Januari 2012

Beste…..,

allereerst Gods zegen voor het jaar 2012 toegewenst. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zal de kerkenraad met regelmaat een nieuwsbrief verzenden aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao. In principe zal de nieuwsbrief een keer per maand worden verzonden, tenzij er aanleiding is om tussentijds iets mede te delen. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen.

In de vorige nieuwsbrief zijn de nieuwe website en de facebook pagina al aangekondigd. Helaas is er toen een foutje geslopen in de link van de website; de website is te vinden op http://www.gereformeerdekerkcuracao.org . De website is nog niet af, maar er zijn ten opzichte van vorige maand al veel items toegevoegd. Ook de nieuwsbrief zal over enige tijd ook te benaderen zijn op de website.

Voor de volledigheid ook nog een keer de link naar de facebook pagina: http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506;

Financiele bijdrage (VVB) 2011
De kerkenraad roept nogmaals op aan hen die nog geen VVB hebben overgemaakt over 2011 om dit alsnog te doen. Met name met het oog op de toekomst en het beroepen van een nieuwe predikant zijn deze giften van groot belang voor de gemeente. Je kunt je bijdrage overmaken op MCB-rekening 408340-07 tnv Gereformeerde Kerk, Arowakenweg 28, Alhier onder vermelding van VVB 2011.

Afscheid ds. Alderliesten
Op 1 januari 2012 hebben we in een mooie gezamenlijke dienst met de Papiamentstalige gemeente afscheid genomen van ds. Alderliesten. We zijn God dankbaar voor het vele opbouwende werk dat Corne in de afgelopen jaren in onze gemeente heeft verricht; we wensen hem en zijn gezin alle goeds bij het zoeken naar een nieuwe werkomgeving.

Diensten 8 januari
Op zondag 8 januari zal in de ochtenddienst een preek worden gelezen. De dienst begint zoals gebruikelijk om 08.30 uur.
Om 16.30 uur zal een middagdienst in ons kerkgebouw worden gehouden die uitgaat van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs (VPCO) op Curacao. Onze kerk is een van de dragende kerken van de VPCO. Deze dienst zal in het teken staan het nieuwe jaar en van de nieuwe directeur van het VPCO, Diana Lorie-Kooi, die de laatste tijd regelmatig bij ons in de kerk komt. De kerkeraad nodigt iedereen uit om ook deze dienst te bezoeken.

Diensten 15 januari

Op zondag 15 januari zal in de ochtenddienst een preek worden gelezen. De dienst begint zoals gebruikelijk om 08.30 uur.

De middagdienst zal aanvangen om 16.30 uur en ook in deze dienst zal een preek worden gelezen.

Diensten 22 januari e.v.
Vanaf 22 januari zal ds. Ensing voor een periode van ruim 3 maanden voorgaan in onze gemeente. Ds. Ensing was laatst verbonden aan de gemeente van Langeslag. Voor belangstellenden zijn preken van ds. Ensing beschikbaar op de website van de GK Langeslag http://ww.gkv-langeslag.nl/. Ds. Ensing zal zowel de morgendiensten als de middagdiensten verzorgen en zijn rol nemen bij Target. Daarnaast zal hij deelnemen aan de vergaderingen van de kerkenraad.

Op 22 januari zal er na de ochtenddienst gezamenlijk koffie worden gedronken bij Gerard Buitenhuis, waarbij de gemeente kennis kan maken met ds. Ensing en zijn echtgenote.

Taakverdeling kerkenraad
Met het vertrek van ds. Alderliesten zijn enkele taken binnen de kerkeraad opnieuw verdeeld; bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)

Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie, sleutel kerkgebouw (510-0477)

Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (515-8560)

Egbert Vos – diaken (693-3332)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkeraadsvergaderingen januari
11 januari – smal – Gerard Buitenhuis

23 januari – breed – kerkgebouw

Voortgang verzoek classis
Zoals op de gemeentevergadering van 13 oktober jl. is besproken heeft de kerk een financieel steunverzoek gedaan bij de classis Dordrecht in Nederland om voort te kunnen gaan met het aantrekken van een eigen predikant voor onze gemeente ter vervanging van ds. Alderliesten. Op 1 december jl. heeft de classis wederom vergaderd; hoewel ons verzoek toen formeel niet is behandeld, heeft de classis wel uitgesproken onze gemeente financieel te zullen steunen om de financiele regeling met ds. Alderliesten te kunnen nakomen. Uiteraard is dit voor onze gemeente erg belangrijk. Het adviesorgaan van de classis (deputaten) is gevraagd om een advies op te stellen voor de volgende classisvergadering van 2 februari a.s. Het adviesorgaan heeft inmiddels uitgebreid contact met de kerkenraad en we proberen hun vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. We vragen jullie om de besluitvorming bij de classis te ondersteunen met gebed en te bidden of God het daarheen wil leiden dat onze gemeente op korte termijn weer een eigen predikant zal hebben.

Rooster stagiaire opvang
Heb je belangstelling om op het rooster te staan, neem dan contact s.v.p. op met Aida Harmsen. Mocht je om wat voor reden dan ook niet kunnen, dan s.v.p. zelf een vervanger regelen.

Datum                        Naam

08-01-2012                 Fam. Sonneveld

22-01-2012                 Fam. Wildeboer

05-02-2012                 Fam. Buist

19-02-2012                 Fam. Noort

04-03-2012                 Fam. Bolhuis

18-03-2012                 Fam. Bos

Rooster creche
Ook hiervoor geldt: kan je niet, dan graag zelf even ruilen; heb je belangstelling om op te passen dan graag contact opnemen met Yvette Sonneveld.

Datum &
8 jan Ruben van Twillert Stephanie
15 jan Fam Peters Yvanka
22 jan Marilyn Alcala-Wallé Sarah
29 jan Fam Verheij Tessa

met christelijke groet,

de kerkenraad