Nieuwsbrief December 2011

Beste …,

in aanvulling op de Baranka zal de kerkenraad vanaf heden met regelmaat een nieuwsbrief verzenden aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen. Daartoe zijn naast de nieuwsbrief nog twee belangrijke media onlangs online gegaan:

Een nieuwe website: deze is te vinden op: http://www.gereformeerdekerkcuracao.org. De lay-out is momenteel nog wat mager, maar de komende tijd zal deze worden gevuld met meer informatie; aarzel niet om de link alvast te verspreiden. Deze nieuwsbrief zal over enige tijd ook te benaderen zijn op de website.

Een facebook pagina: voor de vele gebruikers van facebook is ook een pagina aangemaakt op:
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506;

Afscheid ds. Alderliesten
Op 1 januari 2012 hopen we een gezamenlijke dienst te houden met de Papiamentstalige gemeente om Gods Zegen te vragen over het Nieuw Jaar. Deze dienst zal de laatste dienst zijn waarin Corne zal voorgaan en zal dan ook in het teken staan van zijn afscheid. De dienst zal beginnen om 16.30 uur.

Diensten januari
Op zondag 8 januari en zondag 15 januari zal er preek worden gelezen.

Komst ds. Ensing
Vanaf 22 januari zal ds. Ensing voor een periode van ruim 3 maanden voorgaan in onze gemeente. Op 17 januari hoopt ds. Ensing zijn 60ste verjaardag (in NL) te vieren, waarna hij naar Curacao zal komen met zijn echtgenote. Ds. Ensing was laatst verbonden aan de gemeente van Langeslag. Voor belangstellenden zijn preken van ds. Ensing beschikbaar op de website van de GK Langeslag http://ww.gkv-langeslag.nl/. Ds. Ensing zal zowel de morgendiensten als de middagdiensten verzorgen en zijn rol nemen bij Target. Daarnaast zal hij deelnemen aan de vergaderingen van de kerkenraad.

Preses kerkenraad
Met het afscheid van Corne is de kerkenraad op zoek gegaan naar een nieuwe preses. Vanaf 1 januari zal Wim Sonneveld deze rol op zich nemen.

Opbrenst collecten
Speciaal willen we even stilstaan bij de opbrengsten van de kollekten voor de muziek. Er is op twee zondagen gecollecteerd: 11 september en 6 november.
in totaal is er voor Ang 1.509,84 voor dit doel gecollecteerd. Dit is een erg hoge opbrengst voor twee kollekten, waaruit geconcludeerd kan worden dat we als gemeente de band en de muziek erg waarderen.

6 november
1 kollekte voor muziek: Ang 847,19 (ochtend); Ang 56,50 (middag)

13 november
1e kollekte voor de kerk: Ang 277,32
2e kollekte voor de voedselbank Ang 284,24

20 november
1e kollekte voor de kerk: Ang 181,71
2e kollekte voor Woord en Daad Ang 181,51

27 november
1e kollekte voor de kerk: Ang 168,52
2e kollekte voor Speransa Ang 190,24

Rooster stagiaire opvang
Er is een nieuw rooster voor de stagiaire opvang gemaakt voor de eerste maanden van 2012; heb je belangstelling om op het rooster te staan, neem dan contact s.v.p. op met Aida Harmsen. Mocht je om wat voor reden dan ook niet kunnen, dan s.v.p. zelf een vervanger regelen.
Datum                        Naam
08-01-2012                 Fam. Sonneveld
22-01-2012                 Fam. Wildeboer
05-02-2012                 Fam. Buist
19-02-2012                 Fam. Noort
04-03-2012                 Fam. Bolhuis
18-03-2012                 Fam. Bos

Rooster creche
Ook voor de creche is er een nieuw rooster gemaakt; ook hiervoor geldt: kan je niet, dan graag zelf even ruilen; heb je belangstelling om op te passen dan graag contact opnemen met Yvette Sonneveld.

Datum &
11 dec Fam Schenk Sarah
18 dec Jesca Harink Tessa
25 dec kerst GD 9.00 uur Miriam de Rijke Julian
31 dec oudjaar GD 18.00 uur Fam Rook Nora
1 jan middag GD 16.30 uur Inge Buitenhuis Ettie
8 jan Ruben van Twillert Stephanie
15 jan Fam Peters Yvanka
22 jan Marilyn Alcala-Wallé Sarah
29 jan Fam Verheij Tessa

met christelijke groet,
de kerkenraad