Nieuwsbrief Juni 2013

Beste ….,

voor je ligt de nieuwsbrief van juni 2013 van de Gereformeerde Kerk op Curacao; de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt deze nieuwsbrief een keer per maand verzonden. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen. Voor de zomermaanden juli en augustus zal er een nieuwsbrief worden uitgebracht begin juli.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk (contactpersoon: Yvette Sonneveld).
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk (contactpersoon Hellen Noort).

Zondagen 9, 16 en 23 juni
Op deze zondagen zal er een preek worden gelezen door verschillende broeders, respectievelijk Egbert Vos, Ard Vreugdenhil en Wim Sonneveld.

Vanaf zondag 30 juni
Vanaf deze zondag hoopt ds. Gert Hutten uit Arnhem voorgaan in onze gemeente tot begin augustus. Ds. Hutten en zijn vrouw en kinderen zullen op 28 juni aankomen op Curacao.

Werkzaamheden kerkgebouw 15 juni
Op zaterdag 15 juni a.s. zal vanaf 08.30 uur het kerkgebouw haar halfjaarlijkse opknapbeurt krijgen; hiertoe zullen we samen met de papiamentstalige gemeente de handen uit de mouwen steken en klein onderhoud, schoonmaak en opruimwerkzaamheden doen. Iedereen is van harte welkom, vele handen maken immers licht werk!

Gemeentevergadering 19 juni
Op woensdag 19 juni a.s. zal er om 20.00 uur een gemeentevergadering worden gehouden in het kerkgebouw. Hierbij zal onder andere worden verder gesproken over gemeente zijn en het procedure voor de invulling van tijdelijke predikanten en beroepingswerk; daarnaast zal kort worden stilgestaan bij de jaarrekening over 2012 en de oprichting van een stichting (zie later). Een uitnodiging voor de vergadering zal worden verstuurd per mail, met daarin onderwerpen van evaluatie en het beleidsplan. We rekenen op een goede voorbereiding en een grote opkomst!

Afscheid Ds. Dick Vreugdenhil 14 mei
Op deze avond hebben we afscheid nemen van ds. Dick Vreugdenhil in een mooi samenzijn met de papiamentstalige gemeente. We zijn de Here erg dankbaar voor wat Hij ons in hem en zijn vrouw Lieneke heeft gegeven de afgelopen maanden.

Jeugdwerk seizoen 2013-2014
De afgelopen twee zaterdagen is er tijdens een ontbijtsessie in de kerk doorgesproken over het jeugdbeleid van de gemeente; een belangrijke peiler van het gemeente zijn en de verkondiging van het Evangelie! Voor het nieuwe seizoen zijn er tal van opties besproken; liefhebbers worden gezocht om vorm te geven aan dit beleid en tijd vrij te maken voor de jeugd van de gemeente. De verwachting is dat de opzet voor het nieuwe seizoen in de komende weken vorm zal krijgen.

Muziekbeleid
Op de afgelopen kerkenraadsvergadering is een voorstel van Bart-Jan Zandee en de band besproken over het muziekbeleid; een beleid dat we als kerkenraad al langer vast wilden leggen. Met enkele kleine kanttekeningen is de raad akkoord gegaan met het voorstel; zodra de definitieve versie gereed is zal deze worden rongemaild.

Oprichting stichting
Zoals al aangekondigd op de gemeentevergadering van november jl. is Egbert Vos door de kerkenraad gevraagd om een Stichting Vrienden van de Geref. Kerk Curacao op te richten. Het doel van deze Stichting is in eerste instantie tweeledig: het creeren van een rechtspersoon (wat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld het onderbrengen van bezittingen en het afsluiten van de autoverzekering) en het werven van fondsen ten behoeve begroting van onze gemeente. Nadat er veel werk is verzet is de Stichting op 23 mei opgericht bij de notaris. Het bestuur van de Stichting bestaat uit Egbert Vos (voorzitter), Willem Buist (penningmeester) en Wim Sonneveld (lid namens Kerkenraad). Meer informatie hierover zal worden verstrekt op de Gemeentevergadering van 19 juni a.s.

Infoboekje
De Scriba is momenteel druk bezig met de update van het infoboekje; nadat we onze bijdrage hebben vastgesteld zal de papiamentstalige gemeente hun gedeelte bijwerken, zodat we snel weer over een bij-de-tijdse versie van het infoboekje kunnen beschikken. Eventuele bijdragen of ideeen kunnen tot eind juni nog worden aangeleverd bij de Scriba.

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkenraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Ard Vreugdenhil – ouderling wijk 1, beroepingscommissie (662-6864)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (690-6276)
Roelf Bos – diaken (524-1963)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Vergaderingen juni
11 juni – kerkenraad smal
19 juni – gemeentevergadering
25 juni – kerkenraad breed
Notulen van de kerkenraadsvergaderingen (breed) zijn op te vragen bij de Scriba.

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en gepubliceerd op de beamer voorafgaande aan de dienst.

We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld. Helaas komt het nogal eens voor dat mensen niet op de hoogte zijn. Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen!

Datum Zondagschool Oppas Stagiaire opvang 2e Collecte
9 juni Ankie Kok Fam De Jong & Ellen n.t.b. Antilliaans bijbelgenootschap
16 juni Marian Alderliesten Fam Verheij & Julian Siloam
23 juni Kees de Jong Fam. Gill & Yvanka n.t.b. Diaconie
30 juni vakantie Fam. Sonneveld & Tessa Voedselbank
7 juli vakantie Fam. Smilde & Ellen n.t.b. Speransa
14 juli vakantie Fam. De Jong & Julian n.t.b.
21 juli vakantie Fam. Verheij & Yvanka n.t.b. Diaconie
28 juli vakantie Fam. Gill & Tessa Antilliaans Bijbelgenootschap
4 aug vakantie Fam. Zandee & Ellen n.t.b. Voedselbank
11 aug Miranda Fraai Fam. De Jong & Mathilde Encilia

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787).
Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787).

met christelijke groet,
de Kerkenraad