Nieuwsbrief Januari 2013

Beste …,

voor je ligt de eerste nieuwsbrief van 2013 van de Gereformeerde Kerk op Curacao; de kerkenraad stuurt deze nieuwsbrief met regelmaat aan de leden van de gemeente van de Gereformeerde Kerk op Curacao en andere belangstellenden. In principe wordt deze nieuwsbrief een keer per maand verzonden. Op deze wijze hopen we het leven als gemeente van Christus te bevorderen en belangrijk nieuws snel te kunnen delen. In februari zal de volgende nieuwsbrief verschijnen.

Neem ook eens een kijkje op:
http://www.gereformeerdekerkcuracao.org : de website van de kerk, hierop zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te lezen.
http://www.facebook.com/pages/Gereformeerde-Kerk-Curacao/307433845943506 : de facebook pagina van de kerk.

Afgelopen maand
Eind december en in januari mochten we vele bijzondere en mooie diensten hebben. De Kerstdienst met de fantastische bijdrage van de kinderen, de dienst van 30 december waarin Daniel en Gerardo Harmsen belijdenis van hun geloof aflegden, de gezamenlijke Oudejaarsdienst met het voorgangers duo Rudsel Mauricia en Dick Vreugdenhil; de avondmaalsdienst op 13 januari en afgelopen zondag de Kinderdienst vanuit de VPCO, verzorgd door ds. Wouter Smit. Tenslotte was er nog de gemeentehike op 27 & 28 december, die vanwege het succes zeker een vervolg zal krijgen! We zijn blij en dankbaar dat de Geest van God werkt door deze diensten en activiteiten!

Ochtenddienst 27 januari a.s.
In deze dienst zal Marloes van Rooijen belijdenis van haar geloof afleggen en zich hiermee bij onze kerk voegen. Het belooft een feestelijke dienst te worden waarbij ook veel gasten aanwezig zullen zijn. Na afloop van de dienst nodigt Marloes iedereen uit om koffie te drinken in het kerkgebouw.

Ochtenddienst 3 februari a.s.
Deze dag zal ds. Dick Vreugdenhil een vrije zondag hebben, br. Gerard Buitenhuis zal voorgaan in een leesdienst.

Preekvoorziening
Tot 26 februari zal ds. Dick Vreugdenhil tijdelijk voor gaan in onze gemeente. Voor de periode direct daarna is het tot nu toe nog niet gelukt om in tijdelijke predikanten te voorzien. Dat betekent dat er vanaf zondag 3 maart in principe leesdiensten zullen worden verzorgd. De beroepingscommissie is momenteel bezig om voor deze periode predikanten over te halen om tijdelijk naar Curacao te komen; ook wordt er gekeken naar de middellange (later dit jaar) en lange termijn (beroepingswerk). De kerkenraad vraagt een ieder na te denken over namen van predikanten die tijdelijk naar Curacao zouden willen komen en namen hiervoor door te geven aan de beroepingscommissie (Simone Buist, Anneke de Jong en Peter Linzey). Daarnaast dragen we het werk van de beroepingscommissie op in gebed.

Stand inning VVB 2012
Op dit moment is het tekort over 2012 nog ruim 10.000 ANG. Wat met name opvalt is dat slechts ruim de helft van alle adressen een financiele bijdrage heeft betaald over 2012. Een ieder die nog geen bijdrage heeft betaald is daar door de leden van de kerkenraad persoonlijk of in een email in de afgelopen maanden reeds op aangesproken. De kerkenraad roept iedereen die nog niet heeft betaald op om dit met spoed te doen, en draagkrachtige adressen om te helpen dit tekort aan te vullen. Dit is een verantwoordelijkheid die we allen als gemeenteleden dragen. We hebben allen veel zegen ontvangen in het afgelopen jaar, zowel persoonlijk als als gemeente van Christus, als we zien hoe Hij voor zijn gemeente heeft gezorgd door elkaar en door het geven van tijdelijke predikanten. Zouden we Hem dan ook niet daarvoor danken en teruggeven?

Beleid en bijdrage 2013
Op de laatste gemeentevergadering is open gediscussieerd over de begroting, onze gemeente en de toekomst. Het verslag van deze vergadering zal aan iedereen worden gestuurd begin februari. Daarbij zal ook gevoegd worden de begroting over 2013 en het beleidsplan van de kerk met een beknopte uitleg daarbij. Van elk adres zal bovendien een harde toezegging worden gevraagd voor de financiele bijdrage in 2013, zodat duidelijk wordt hoeveel inkomsten de penningmeester kan verwachten in het lopende begrotingsjaar.

Bijbelstudie & gebedsgroep
Het boek Verrast door de Geest van ds. Hutten wordt besproken op woensdagavond. Meer informatie over de lokatie en voorstudiemateriaal is te verkrijgen bij Gerard Buitenhuis en Erna Linzey. De gebedsgroep vindt plaats tijdens de bijbelstudie avonden. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom!

Taakverdeling kerkenraad
De taakverdeling binnen de kerkeraad is als volgt, bij vragen, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met:

Gerard Buitenhuis – ouderling wijk 2, stagiaires, preekrooster & muziekteam (524-5050)
Marius Noort – ouderling wijk 1, beroepingscommissie, sleutel kerkgebouw (510-0477)
Wim Sonneveld – ouderling wijk 3 – preses, nieuwsbrief (690-6276)
Roelf Bos – diaken (524-1963)

Scriba
Niels Verheij – attestaties & postzaken (526-9523)

Kerkeraadsvergaderingen februari
4 februari – smal
8 februari – breed
4 maart – smal
Notulen van de kerkeraadsvergaderingen (breed) zijn op te vragen bij de Scriba.

Oproepen
* Bij deze een oproep voor hulp bij het bedienen van het geluid. Het is minder technisch dan het lijkt, een goed gehoor voor muziek is wel handig. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Willemien Zandee.

* Het zal niemand ontgaan zijn dat de papiamentstalige gemeente veel werk heeft gemaakt van het onderhoud aan het kerkgebouw de afgelopen maanden. Enkele gemeenteleden van ons hebben daar ook actief aan deelgenomen. Er zijn nog twee grote projecten waarvoor zij onze hulp hebben gevraagd; voor het schilderen van de voorkant van het kerkgebouw zijn we op zoek naar iemand die een hoogwerker, hoge ladder of stellage heeft of kan lenen. Daarnaast wordt gezocht naar materiaal om een afscheiding te maken tussen onze parkeerplaats en het terrein van Shop & Save. Kan je daarbij helpen of heb je daar ideeen over, graag even contact opnemen met Junior Hollander: 511-9714 of j.hollander@popular-agencies.com

Roosters
Graag vragen we jullie aandacht voor de roosters zoals hieronder weergegeven; de coordinatoren hebben afgestemd met een ieder over de data en het rooster wordt maandelijks gepubliceerd in de Nieuwsbrief en gepubliceerd op de beamer voorafgaande aan de dienst.

We gaan er dan ook vanuit dat iedereen weet wanneer en waarvoor hij/zij is ingedeeld. Helaas komt het nogal eens voor dat mensen niet op de hoogte zijn. Kan je een keer niet, dan is dat natuurlijk geen probleem, maar we vragen je wel om zelf even een vervanger te regelen!

Datum Zondagschool Oppas Stagiaire opvang Collecte
27 jan Gerard Harmsen Fam Hutten & Yvanka Fam Hoogenbergen Ant. Bijbelgenootschap
3 feb Ankie Kok Fam Verheij &  Julian Hebron preventie
10 feb Marian Alderliesten Fam Gill & Ettie Fam Vreugdenhil Siloam
17 feb Marius Noort Fam De Zandee & Nora Speransa
24 feb Kees De Jong Fam Rook & Mathilde Fam de Jong Hebron preventie
3 mrt Miranda Fraai Fam Smilde & Tessa Diaconie
10 mrt Marilyn Alcala-Walle Fam Hutten & Yvanka Meant to Shine

Wil je meedraaien in het rooster van de zondagschool of oppas, neem dan contact op met Yvette Sonneveld (670-9787).
Wil je ook een keer de stagiares op bezoek op zondag na de kerk, bel dan Aida Harmsen (511-5787).

met christelijke groet,
de kerkenraad