Onze geschiedenis

In 1947, na de vrijmaking, werd de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) opnieuw geïnstitueerd. Het was een gemeente van overwegend Europese Nederlanders. Sinds 1966 zond de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg missionaire predikanten naar Curaçao. In 1999 nam de Gereformeerde Kerk te Dordrecht dit werk over. Als resultaat van dit zendingswerk kreeg de gemeente in de jaren na 1966 een gemengd Nederlands – Curaça0s karakter. In 1974 werd het kerkgebouw aan de Arowakenweg gebouwd. Om de groei te bevorderen werd in 1986 een decentralisatie opgestart. Er kwamen drie kleine papiamentstalige zendingsgemeenten: Buena Vista, Montana (later Santa Rosa, daarna Banda Ariba) en Seru Fortuna (later Muizenberg). Er waren toen dus vier gemeenten – één met een eigen kerkenraad en drie geleid door een zendeling. Omdat het wijkwerk niet bracht wat ervan was verwacht, werd het in 1993 teruggedraaid. In 1993 kwam de gemeente Buena Vista naar de Arowakenweg. Kort daarna voegde ook de gemeente Muizenberg zich daarbij. In 1998 tenslotte ging ook de gemeente van Banda Ariba samen met de Iglesia Reforma aan de Arowakenweg.

Uiteindelijk heeft dat geleid tot de huidige situatie:

  • De Iglesia Reforma, een Papiamentstalige gemeente. Tot juni 2007 werd deze gemeente geleid door zendeling ds. A.S. de Vries. In 2007 is de gemeente verzelfstandigd en kreeg in januari 2008 een eigen voorganger: Ds. Hipolito Cordero.  Nu is dominee Rudsel hun voorganger.
  • De Gereformeerde Kerk, een Nederlandstalige gemeente. Ook wij zouden graag een eigen predikant hebben en voor nu hebben we regelmatig een gastpredikant die enkele weken of maanden in ons midden is.