De Gereformeerde Kerk Curacao - Over onze Erediensten

Iedere zondag komen wij samen om God te eren.

De ochtendienst begint om 8.30 uur. Deze eredienst wordt begeleid door een muziekteam dat in afwisselende samenstelling bestaat uit een pianist, een gitarist, soms een drummer en diverse zangers en zangeressen. Voor de allerkleinsten is er tijdens de hele dienst opvang, voor de iets grotere kinderen, t/m ca 8 jaar, is er tijdens de preek een zondagschool (kindernevendienst). De dienst duurt ongeveer een uur en vijftien minuten.

Op sommige zondagen is er ook in de middag gelegenheid om bij elkaar te komen, om samen te praten over wat er ‘s ochtends is gezegd en om samen te bidden. In de ochtenddienst wordt dit dan aangekondigd.

Zondag 3 november

Op zondag 3 november vieren we de dienst samen met de IRK. De dienst begint om 9.30 uur. Na de dienst is iedereen weer welkom voor koffie en een gezellige ontmoeting. Welkom!