De Gereformeerde Kerk Curacao - Over onze Erediensten

Iedere zondag komen wij samen om God te eren.

De ochtendienst begint om 8.30 uur. Deze eredienst wordt begeleid door een muziekteam dat in afwisselende samenstelling bestaat uit een pianist, een gitarist, soms een drummer en diverse zangers en zangeressen. Voor de allerkleinsten is er tijdens de hele dienst opvang, voor de iets grotere kinderen, t/m ca 8 jaar is er tijdens de preek een zondagschool (kindernevendienst). De dienst duurt ongeveer een uur en vijftien minuten.

Op sommige zondagen is er ook in de middag gelegenheid om bij elkaar te komen, om samen te praten over wat er ‘s ochtends is gezegd en om samen te bidden. In de ochtenddienst wordt dit dan aangekondigd.

Gastpredikant

Op alle zondagen van september hebben we Sijtze de Bruine als gastpredkant in ons midden. Welkom! De dienst begint op de gewone tijd, 8.30 uur. Na de dienst is iedereen weer welkom voor koffie en een gezellige ontmoeting. Welkom!