De Gereformeerde Kerk Curacao - Over onze Erediensten

Iedere zondag komen wij samen om God te eren.

De ochtendienst begint om 8.30 uur. Deze eredienst wordt begeleid door een muziekteam dat in afwisselende samenstelling bestaat uit een pianist, een gitarist, soms een drummer en zangers en zangeressen. Voor de allerkleinsten is er tijdens de hele dienst opvang, voor de iets grotere kinderen, t/m ca 8 jaar, is er tijdens de preek een zondagschool (kindernevendienst). De dienst duurt ongeveer een uur en vijftien minuten.

Corona en de kerkdiensten

Gelukkig kunnen we in Curacao weer kerkdiensten beleggen en ook jij als gast bent van harte welkom. De inmiddels bekende regels zijn van toepassing.
Als je met een grote groep komt, dan graag even een mailtje naar de kerkenraad op kerkenraadcuracao@gmail.com.