De Gereformeerde Kerk Curacao - Over onze Erediensten

Iedere zondag komen wij samen om God te eren.

De ochtendienst begint om 8.30 uur. Deze eredienst wordt begeleid door een muziekteam dat in afwisselende samenstelling bestaat uit een pianist, een gitarist, soms een drummer en zangers en zangeressen. Voor de allerkleinsten is er tijdens de hele dienst opvang, voor de iets grotere kinderen, t/m ca 8 jaar, is er tijdens de preek een zondagschool (kindernevendienst). De dienst duurt ongeveer een uur en vijftien minuten.

Corona en de kerkdiensten

Gelukkig kunnen we in Curacao kerkdiensten houden. Ook als gast bent u van harte welkom. Omdat het aantal plaatsen wat beperkter is, vragen we u om vooraf even te melden als u met een grote familie komt. Dat kan op mailadres: scribacuracao@gmail.com.