De Gereformeerde Kerk Curacao - Over onze Erediensten

Iedere zondag komen wij samen om God te eren.

De ochtendienst begint om 8.30 uur. Deze eredienst wordt begeleid door een muziekteam dat in afwisselende samenstelling bestaat uit een pianist, een gitarist, soms een drummer en diverse zangers en zangeressen. Voor de allerkleinsten is er tijdens de hele dienst opvang, voor de iets grotere kinderen, t/m ca 8 jaar is er tijdens de preek een zondagschool (kindernevendienst). De dienst duurt ongeveer een uur en vijftien minuten.

Op sommige zondagen is er ook in de middag gelegenheid om bij elkaar te komen, om samen te praten over wat er ‘s ochtends is gezegd en om samen te bidden. In de ochtenddienst wordt dit dan aangekondigd.

Gemeentedag zaterdag 18 augustus 2018
Baya beach bij de Tug boat bar.
15.00-19.00 uur.

Zaterdagmiddag 18 augustus organiseren we een gemeenteactiviteit om samen na de vakantie elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen. Deze zal gehouden worden bij de Tug Boat Bar, dat is het strand dichtbij het quarantainegebouw, naast Baya beach. Er is daar een duikschool en we mogen gebruik maken van hun meubilair, de BBQ, de toiletten en de bar tegen betaling van 4 gulden pp. Er zal daar een pot staan voor een bijdrage. Een eventueel overschot zal naar de lief- en leedpot gaan. Ook (vakantie)gasten zijn van harte uitgenodigd!

Als activiteit is er een puzzeltocht en een snorkeltocht (dus neem je snorkel mee). Er zal gebarbecued worden, als iedereen wat vlees meeneemt, salade, broodjes en drinken, dan combineren we alles en kunnen we aan het einde van de middag samen de maaltijd gebruiken. Neem je eigen bord, bestek en beker mee en laten we milieubewust zijn en zo weinig mogelijk weggooimateriaal gebruiken. Aanvang 15:00 uur.

Afscheid en avondmaalviering

Aanstaande zondag 19 augustus 2018 is de laatste dienst met onze gastpredikant Arnout Francke. In deze dienst vieren we ook samen het avondmaal. De dienst begint op de gewone tijd, 8.30 uur. Na de dienst is iedereen weer welkom voor koffie en een gezellige ontmoeting. Welkom!