De Gereformeerde Kerk Curacao - Over onze Erediensten

Iedere zondag komen wij samen om God te eren.

De ochtendienst begint om 8.30 uur. Deze eredienst wordt begeleid door een muziekteam dat in afwisselende samenstelling bestaat uit een pianist, een gitarist, soms een drummer en diverse zangers en zangeressen. Voor de allerkleinsten is er tijdens de hele dienst opvang, voor de iets grotere kinderen, t/m ca 8 jaar, is er tijdens de preek een zondagschool (kindernevendienst). De dienst duurt ongeveer een uur en vijftien minuten.

LET OP: op zondag 24 november 2019 zijn we als gemeente te gast bij onze buurgemeente in de Emmakerk. De Emmakerk viert dat ze 90 jaren geleden is begonnen en dat vieren we graag met hen mee. De dienst begint om 9.30 uur. De Emmakerk staat aan het begin van de weg waar ook onze kerk staat. Het adres: Emmakerk, Schottegatweg Noord 67, Rio Canario, Curaçao.