De Gereformeerde Kerk Curacao - Over onze Erediensten

Iedere zondag komen wij samen om God te eren.

De ochtendienst begint om 8.30 uur. Deze eredienst wordt begeleid door een muziekteam dat in afwisselende samenstelling bestaat uit een pianist, een gitarist, soms een drummer en diverse zangers en zangeressen. Voor de allerkleinsten is er tijdens de hele dienst opvang, voor de iets grotere kinderen, t/m ca 8 jaar, is er tijdens de preek een zondagschool (kindernevendienst). De dienst duurt ongeveer een uur en vijftien minuten.

Corona en de kerkdiensten

Vanwege de beperkende maatregelen houden we nu geen diensten. Als kring kunnen we online bij elkaar komen en dat doen we dan ook. Wilt u een kerkdienst volgen, dan kunt u locaal via de Facebook pagina van de Emmakerk een overdenking kijken en luisteren.
https://www.facebook.com/emmakerkcuracao
We wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe.