De Gereformeerde Kerk Curacao - Over onze Erediensten

Iedere zondag komen wij samen om God te eren.

De ochtendienst begint om 8.30 uur. Deze eredienst wordt begeleid door een muziekteam dat in afwisselende samenstelling bestaat uit een pianist, een gitarist, soms een drummer en diverse zangers en zangeressen. Voor de allerkleinsten is er tijdens de hele dienst opvang, voor de iets grotere kinderen, t/m ca 8 jaar is er tijdens de preek een zondagschool (kindernevendienst). De dienst duurt ongeveer een uur en vijftien minuten.

De middagdienst begint om 16.30 uur. Dit is een samenkomst in een kleinere groep waar een onderwerp uit de catechismus nader belicht en besproken wordt. Het is een meer interactieve bijeenkomst waarbij er ook gelegenheid is om vragen te stellen. Er wordt tijdens deze dienst ook gezongen, maar zonder begeleiding. Deze dienst duurt ongeveer een uur.