Wat geloven wij?

Wij geloven dat God deze wereld gemaakt heeft: de zon, de maan, de sterren, de zee, de bergen, de bloemen en planten, alle dieren en natuurlijk de mensen. God gaf de mensen de mogelijkheid om keuzes te maken, en gaf ze verantwoordelijkheid. Helaas werden de mensen ontrouw aan God, te beginnen met Adam en Eva, en gingen zonde en dood in de wereld heersen.

Hoewel de mensen steeds opnieuw voor zichzelf boven God kozen, bleef God de relatie herstellen. Omdat God niet anders dan rechtvaardig kan zijn, kan hij ook niet anders dan onze ontrouw bestraffen. Om voor eens en voor altijd af te rekenen met onze zonden, liet God zijn eigen zoon, Jezus, mens worden. Door aan het kruis een gewelddadige dood te sterven kreeg Jezus de straf voor al onze zonden (van het verleden, het heden en de toekomst) te dragen. Jezus dood was niet het einde van het verhaal. God keerde de rollen om. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood, verliet zijn graf en verscheen aan zijn volgelingen. Het kruis waaraan Jezus werd opgehangen en het lege graf zijn symbool voor het christelijk geloof geworden.

Veertig dagen na zijn opstanding uit het graf liet God Jezus opstijgen naar de hemel. Alle mensen die God trouw bleven kregen toen een groot geschenk. Jezus liet voortaan de Heilige Geest in hen wonen. Deze Heilige Geest inspireert ons nog steeds om met God verbonden te blijven en hem, met vallen en opstaan, te eren en te dienen. De Geest van God geeft ons geloof, hoop en liefde.

Wij geloven dat Jezus op een dag terug naar de aarde zal komen. Vanaf die dag zal iedereen die op God vertrouwt in een perfecte wereld leven.